Hợp tác

Nếu bạn là người giàu ý tưởng khởi nghiệp, yêu sự tự do và sáng tạo, bất kể bạn đang là ai và đang làm trong lĩnh vực gì, hãy tham gia cùng cộng đồng SmartWebsite.vn để tạo một Vườn Ươm Khởi Nghiệp.

Nếu bạn đã có một ý tưởng khả thi, chúng tôi sẽ xây dựng cho bạn một website hoặc một ứng dụng để hiện thực ý tưởng ấy và đồng hành cùng bạn phát triển nó. Bất cứ khi nào bạn không muốn tiếp tục ý tưởng ấy nữa, chúng tôi sẽ giúp bạn bán hoặc cho thuê dự án này cùng với các dự án khác tại SmartWebsite.vn.

Nếu chưa có ý tưởng nào tâm đắc, bạn có thể chọn một dự án mà chúng tôi đã gầy dựng sẵn để tự phát triển. Bạn chỉ phải trả một khoản tiền nhỏ thuê dự án này mỗi tháng để có được những bài học khởi nghiệp quý giá. 

Nếu bạn hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, marketing, thương mại điện tử... hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình tại phần Mách Bạn của SmartWebsite.vn. Vui lòng gửi thêm vài dòng thông tin về bạn để chúng tôi giới thiệu về tác giả trong mỗi bài viết.