Hướng Dẫn Thanh Toán




Quý khách vui lòng chuyển khoản theo một trong các số tài khoản sau:

Ngân hàng Vietcombank TP HCM 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam

Số tài khoản: 0911000017135

                                                                                 

Ngân hàng BIDV sở giao dịch 2, TP HCM

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài nam

Số tài khoản: 13010000547355
                                                                                 

Ngân hàng OCB TP HCM

Chủ tài khoản:  Nguyễn Hoài nam

Số tài khoản: 0100100043335008
                                                                                 


Sau khi chuyển khoản vui lòng gửi email biên lai theo địa chỉ: info@smartwebsite.vn

Hoặc liên hệ hotline 0905995042